ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΝΙΚΗ...ΤΟΥ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

O παρών δικτυακός τόπος http: //www.sportsacademies.opap.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των  επισκεπτών της εν λόγω ιστοσελίδας αναφορικά με το πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών  της ΟΠΑΠ Α.Ε (εφεξής το «Πρόγραμμα»), που στηρίζει ένα δίκτυο 125 Ερασιτεχνικών Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, με συνολική συμμετοχή 10.000 παιδιών και 250 προπονητών από όλη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά σωματεία, που όντας μέλη των Τοπικών Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, είναι μέλη και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και διατηρούν ακαδημίες με παιδιά ηλικίας 7-10 ετών καθώς και ενεργά τμήματα ανδρών και εφήβων.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου από τον Επισκέπτη προϋποθέτει ανεπιφύλακτη συμφωνία του  με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο Επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις οποίες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Επισκέπτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Ο Επισκέπτης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Ανήλικοι Επισκέπτες δύνανται να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα με γονική καθοδήγηση.

 Ειδικότερα:

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και σε θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται/εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των Επισκεπτών για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

B. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μέσω της  παρούσας ιστοσελίδας είναι πλέον δυνατή η on-line πρόσβαση των Επισκεπτών στο ψηφιακό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος.

Δεν υφίσταται ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε εξαιτίας  της μετάδοσης και παροχής πρόσβασης στις ανωτέρω αναφερόμενες  πληροφορίες. Ο διαχειριστής  της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Σε περίπτωση δε, αδυναμίας του Επισκέπτη να κάνει χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου για λόγους που αφορούν, μεταξύ άλλων αλλά όχι περιοριστικά, προβλήματα επικοινωνίας ή άλλων δυσλειτουργιών σχετικά με τη μετάδοση ή πρόσβαση στις πληροφορίες διαμέσου της Ιστοσελίδας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο Επισκέπτης, καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links). Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των Επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) καθώς οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα  μέσω links, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα  και οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση των Επισκεπτών.

Δ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας, ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, OI Επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή η διανομή των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) ή σηματών υπηρεσιών του διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή τρίτων δικαιούχων,  που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της προσωπικής ενημέρωσης. Εξαιρετικά θα επιτρέπεται η αναδημοσίευση και μόνο του  περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με προηγούμενη σχετική έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον Επισκέπτη του δικτυακού τόπου.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε ή ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) και τέλος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε ή ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του διαχειριστή.

Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και από διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι Επισκέπτες  χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία του Επισκέπτη στο δικτυακό τόπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού Επισκέπτη. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (εγγραφή στη mailing list, κ.λπ.), ο διαχειριστής δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας υποχρεωθεί από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., σε κάθε δε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list).

Η.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό έχει αναγνωρισθεί ως έργο λόγου και έχει κατοχυρωθεί ρητά (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. α ν. 2121/1993). Ως εκ τούτου η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διασκευή, μετάφραση, παρουσίαση στο κοινό και διανομή του ως άνω προγράμματος Η/Υ χωρίς την προηγούμενη άδεια της  ΟΠΑΠ Α.Ε., απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, ενώ κατ' εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται, η για την κατά τον προορισμό χρήση του (άρθρο 42 παρ. 1 ν. 2121/1993).

Πέραν τούτου η αντιγραφή ή ανάληψη προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να επιφέρει εφαρμογή των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, εφόσον διεξάγεται ανταγωνιστή του δημιουργού του και συνεπάγεται δουλική απομίμησή του (άρθρο 1 ν. 146/1914).

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

i. Πληροφορίες για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την Ιστοσελίδα της

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας κατέχει ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του Επισκέπτη, σεβόμενος την ιδιωτικότητα τους και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

ii. Προβολή Φωτογραφιών και Σκοπός Δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα

Ο διαχειριστής δημοσιεύει στην Ιστοσελίδα φωτογραφίες από τους αγώνες, τις προπονήσεις και τις κοινωνικές εκδηλώσεις των Ερασιτεχνικών Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό τον οποίο αναγράφεται ρητά στην ιστοσελίδα, ήτοι για την προβολή και προώθηση των δράσεων του προγράμματος Αθλητικών Ακαδημιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Τα υποκείμενα των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα έχουν δώσει ειδικά, ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεση τους για τη λήψη των εν λόγω φωτογραφιών και τη δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Τα υποκείμενα των φωτογραφιών δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στο διαχειριστή.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Επισκέπτες  από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

iii. Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας παρέχει τη δυνατότητα στους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, να περιηγηθούν σε αυτή με ασφαλές τρόπο και χωρίς να διακυβεύεται η διέρρευση των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο διαχειριστής τηρεί με αυστηρότητα πολιτικές ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από:

• Παράνομη πρόσβαση

• Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

• Παράνομη τροποποίηση

• Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Ο διαχειριστής δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του διαχειριστή ή των υπαλλήλων του.

Η Πολιτική συλλογής και διαχείρισης του διαχειριστή της Ιστοσελίδας είναι σύμφωνη με:

• Το νόμο 2472/1997

• Το νόμο 2774/1999

• Τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

• Παροχή Υποστήριξης στους Συνεργάτες ή Ενδιαφερόμενους

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης Ιστοσελίδας που εφαρμόζεται παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.